Pilotní studie

Aerospinning Master Franchising®, Ltd., s.r.o.
Leden 2007, Praha

Na Pilotní studii se podílely:

 • Průběh a zpracování Pilotní studie
  Bc. Niziolová Romana, absolventka Fakulty sportovních studií MU, programu Tělesná výchova a sport (obor Regenerace a výživa ve sportu)
 • Vedení tréninkových lekcí aerospinningu
  Magda Krautová, autorka Aerospinningu

Úvod

V rámci založení nové společnosti Aerospinning Master Franchising®, Ltd., s.r.o. byla provedena tříměsíční studie, která se zaměřila na vliv pravidelné fyzické aktivity na lidský organismus. Studie trvala od 18.9.2006 do 18.12.2006. Monitoring a porovnání sledovaných ukazatelů je uvedeno u  skupiny  vybraných 8 žen (studie se účastnilo celkem 118 klientů -  žen  72/ mužů 46), které spojuje pouze pravidelná fyzická aktivita a seznámení se základními výživovými doporučeními. Každá ze sledovaných žen navštěvovala pravidelně 1x týdně 60 minutovou lekci aerospinningu a ve většině případů připojila ke svým sportovním aktivitám v jednom týdnu ještě další tréninkovou lekci aerospinningu nebo jiné pohybové aktivity (squash, plavání, běh, břišní tance apod.)

Během tohoto období byly ženy pravidelně, a to 2x za měsíc, měřeny na diagnostickém přístroji InBody230, jenž nám umožňuje během 30s vyhodnotit složení těla (váha, svaly, tuk), rozložení tukové a netukové tkáně v lidském těle, množství vody, BMI a jiné hodnoty, které však nebyly pro naše účely využívány. Dále pak probíhalo měření obvodů a také kaliperační měření, které bylo prováděno spíše jako doplňková záležitost, a proto se neobjevuje v závěrečném zhodnocení.

Během studie nebyly využívány žádné doplňky stravy ani speciální diety. Každá žena byla po vyhodnocení dotazníku zaměřeného na zjištění dosavadních výživových návyků, seznámena s Výživovou pyramidou a obeznámena se základními doporučeními, které se týkaly zlepšení jejich stravovacích návyků. Dále však tato otázka výživy nebyla řešena, jelikož to nebyl cíl dané studie a záleželo individuálně na každé ženě, jakým způsobem tato výživová doporučení bude dodržovat.

V závěrečném zhodnocení výživových návyků bylo vysledováno mírné zvýšení příjmu v kategorii obiloviny, pečivo, rýže, těstoviny, dále pak došlo k pozitivnímu nárůstu konzumace zeleniny. Před studií tvořil podíl zeleniny ve stravě dotazovaných žen asi 17,1%, v současnosti je to přibližně 20% z celkového příjmu potravin. Došlo také k ne příliš žádoucímu poklesu konzumace mléka a mléčných výrobků a k velmi pozitivními snížení kategorie zahrnující cukr a silně sladké výrobky z 6,36% ve stravě na 4,25% v průměru u všech žen dohromady.

Po orientačním zhodnocení výživy se zaměříme na konkrétní dosažené výsledky ve sledovaných oblastech.

 1. Celková změna struktury těla včetně obvodového měření
 2. Konkrétní úbytek či nárůst tukové tkáně v jednotlivých segmentech lidského těla
 3. Konkrétní úbytek či nárůst svalové hmoty v jednotlivých segmentech lidského těla.

Dosažené výsledky hodnotíme v rámci celé skupiny dohromady nikoliv jednotlivé případy, ačkoliv ženy dosáhly v průběhu studie rozdílných výsledků. To je dáno zejména neohraničenými podmínkami vstupu do studie i volností každé ženy v průběhu jejího konání. Jelikož se jednotlivé ženy liší nejenom věkem, ale i způsobem života, mají rozdílná zaměstnání, volnočasové aktivity, jiný energetický výdej, rychlost metabolismu apod., je zřejmé, že i dosažené výsledky v jednotlivých případech jsou odlišné.

Záměrem naší studie však nebylo hledat výsledky, kterých dosáhly individuálně, ale jako celková skupina, a proto zde platí, že ačkoliv některé ženy nedosáhly pozitivních úspěchů v některých oblastech jako skupina, dospěly ve všech odvětvích ke kladnému výsledku, i když někdy velmi nepatrnému, ale přesto pozitivnímu.

Nyní si můžete jednotlivá zhodnocení prohlédnout v různých typech zpracování. Dosažené výsledky jsou uvedeny nejen prostřednictvím výsledkových tabulek, ale i graficky. Na úvod každé části je provedeno závěrečné zhodnocení výsledků.

Celková změna struktury těla včetně obvodového měření

Při pozorném prohlédnutí jak tabulkového tak grafického zpracování výsledků je zřejmý úbytek a tedy snížení naměřených hodnot ve všech oblastech. Mimo celkového množství svalové hmoty v těle, kde se jedná o nárůst, což je samozřejmě také kladný výsledek. Jeden z největší rozdílů, a nejen proto jej nyní vyzdvihujeme, je v úbytku celkového množství tuku v těle. U sledované skupiny došlo ke snížení množství tuku v tělo o 9,6kg. Na jednu osobu vychází přibližně 1,2kg tuku za 3 měsíce.

Většina žen, které nemají možnost sledovat průběh změn uvnitř těla pomocí obdobných přístrojů jako InBody230, se zaměřuje pouze na váhu. To bývá největší problém u jedinců, kteří očekávají okamžité změny ve své hmotnosti. I v naší skupině je dobře vidět, že pokud by se ženy zaměřily pouze na tělesnou váhu, byly by jistě zklamané a za celé období by nepozorovaly téměř žádné změny. Celkový úbytek hmotnosti v průměru na jednu osobu vychází na 0,113kg, což by samozřejmě na klasické váze nebylo patrné.

Je tedy velmi důležité seznámit ženy, které se rozhodnou zlepšit svoji tělesnou a tím pádem i duševní stránku své osobnosti prostřednictvím pohybové aktivity s faktem, že pokud začínají sportovat, většinou nedojde k okamžitému snižování váhy, ale dochází ke změnám uvnitř těla. Postupně se spalují tuky, které jsou nahrazovány svaly, jež mají větší hmotnost, a proto mnohdy může dojít spíše k nárůstu tělesné váhy. Pokud tedy nemají k dispozici obdobný přístroj, je důležité zaměřit se na vlastní pocity a na tvarování postavy, což můžeme sledovat zejména na oblečení.

Největší změny v této části naší studie jsou znatelné v procentu tuku těla, což je dáno zejména již výše zmiňovaným úbytkem tukové tkáně a zároveň mírným nárůstem svalové hmoty.

Počáteční stav


hmotnost (kg) svaly (kg) tuk (kg) procento tuku obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod boky (cm) obvod paže (cm) obvod stehno (cm)
1 57,8 21,3 18,6 32,20% 95 75 94 28 54
2 70 25,2 24 34,30% 101 81,5 102,5 28,8 62
3 62,9 24,6 17,9 28,50% 87 65,3 101 28 59
4 56,2 24,6 11,4 20,30% 83 63 91,5 26 56,5
5 68,9 30,1 15,5 22,50% 90 73,3 98,5 30,2 61,5
6 87,2 33,9 26,9 30,80% 110,5 93 108,5 32,5 62,5
7 55,3 22,2 14,3 25,80% 86,5 70,5 94,5 27,5 54,5
8 77,8 27,2 28,7 36,90% 99 80,5 103,5 32 66

536,1 209,1 157,3 231,30% 752 602,1 794 233 476

Konečný stav


hmotnost (kg) svaly (kg) tuk (kg) procento tuku obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod boky (cm) obvod paže (cm) obvod stehno (cm)
1 57,8 22,1 17,3 29,90% 92,3 74,5 92 26,5 53,8
2 71,5 26 24,4 34,10% 102 82 102,1 29 62
3 61,6 24,8 16,1 26,10% 85,5 63,8 99,3 28,2 58
4 55,1 24,7 10,2 18,40% 81 63 88 26 56
5 69,9 31,5 13,8 19,80% 91,8 74,7 98,3 29,3 59,8
6 87 33,7 26,9 30,90% 110 93,2 109,5 31 63
7 55,9 23,1 13,6 24,30% 86,5 71 94,5 27,5 55
8 76,4 28,1 25,4 33,20% 99 78,5 103 32 65

535,2 214 147,7 216,70% 748,1 600,7 786,7 229,5 472,6

Výsledková tabulka


hmotnost (kg) svaly (kg) tuk (kg) procento tuku obvod hrudníku (cm) obvod pasu (cm) obvod boky (cm) obvod paže (cm) obvod stehno (cm)
celkový rozdíl - 0,9 + 4,9 - 9,6 - 14,60% - 3,9 - 1,4 - 7,3 - 3,5 - 3,4
průměr na osobu - 0,113 + 0,613 - 1,2 - 1,83% - 0,487 - 0,175 - 0,913 - 0,438 - 0,425

Konkrétní úbytek či nárůst tukové tkáně v jednotlivých segmentech lidského těla

V této části naší studie, stejně tak jako i v části týkající se svalové hmoty, je zřetelný jeden podstatný fakt u většiny jedinců, a to nevyváženost pravé a levé poloviny těla. Nejedná se o výrazné nerovnováhy mezi končetinami, ale poukazuje zejména na kvalitnější složení pravé horní končetiny, která u většiny zkoumaných případů vykazuje větší podíl svalové a menší podíl tukové složky oproti končetině levé. Tento fakt je pravděpodobně závislý na větším využití pravé horní končetiny v běžném životě, pokud se samozřejmě jedná o jedince preferující pravou končetinu.

Větší úbytek tuku je pak zaznamenán zejména v oblasti trupu, což je dáno samozřejmě také jeho největším zastoupením ze všech částí lidského těla. V průměru ubylo každé ženě 0,6kg z tohoto segmentu těla.

Počáteční stav


pravá horní končetina (kg) levá horní končetina (kg) trup (kg) pravá dolní končetina (kg) levá dolní končetina (kg)
1 1,2 1,2 9,8 2,7 2,7
2 1,6 1,7 11,9 3,8 3,8
3 1,1 1,2 8,7 3 3
4 0,6 0,7 5,1 2 2
5 0,9 0,9 7,7 2,5 2,5
6 1,8 2 14,3 3,7 3,7
7 0,9 0,9 6,7 2,4 2,4
8 2,1 2,2 14,5 4,4 4,3

10,2 10,8 78,7 24,5 24,4

Konečný stav


pravá horní končetina (kg) levá horní končetina (kg) trup (kg) pravá dolní končetina (kg) levá dolní končetina (kg)
1 1,1 1,1 9,1 2,5 2,5
2 1,6 1,7 12,2 3,8 3,8
3 1 1 7,8 2,6 2,6
4 0,6 0,6 4,4 1,8 1,8
5 0,7 0,8 6,8 2,2 2,2
6 1,8 1,9 14,4 3,8 3,7
7 0,8 0,9 6,4 2,2 2,2
8 1,8 1,8 12,8 3,9 3,9

9,4 9,8 73,9 22,8 22,7

Výsledková tabulka


pravá horní končetina (kg) levá horní končetina (kg) trup (kg) pravá dolní končetina (kg) levá dolní končetina (kg)
celkový rozdíl 0,8 1 4,8 1,7 1,7
průměr na osobu 0,1 0,125 0,6 0,213 0,213

Image

Konkrétní úbytek či nárůst svalové hmoty v jednotlivých segmentech lidského těla.

Aerospinning je nová forma klasického spinningu, kde se instruktor nezaměřuje pouze na dolní končetiny, ale nedílnou součást tvoří také správné držení těla během celé tréninkové lekce a posilování i protahování horních končetin. Tento fakt se odrazil zejména v poklesu nerovnosti svalové hmoty v horních končetinách, kdy z původního rozdílu 1kg svalové hmoty v testované skupině, byl snížen na rozdíl 0,6kg.

Ve většině klasických lekcí spinningu mohou mít klienti pocit, že je po celou dobu zaměřen pouze na dolní končetiny a vrchní část těla zůstává opomenuta. To se při tomto stylu jízdy nemůže stát. Aerospinning je zaměřen nejen na spodní, ale i horní polovinu těla, a proto tento aerobní způsob fyzické aktivity umožní pocítit celkového posílení a protažení všech částí těla.

Mimo posílení a protažení je samozřejmě aerospinning, jako jakákoliv jiná aerobní aktivita důležitý pro posílení kardiovaskulárního systému a fyzické kondice.

Počáteční stav


pravá horní končetina (kg) levá horní končetina (kg) trup (kg) pravá dolní končetina (kg) levá dolní končetina (kg)
1 2,1 2 18,6 5,7 5,7
2 2,3 2,2 20,1 7,3 7,4
3 2,2 2,1 19,2 7,3 7,3
4 2,1 2 18,6 7,4 7,2
5 2,8 2,6 23,2 8,9 8,7
6 3,4 3,2 26,5 9,2 9,2
7 1,9 1,8 18 6,7 6,8
8 2,6 2,5 22,3 8,4 8,4

19,4 18,4 166,5 60,9 60,7

Konečný stav


pravá horní končetina (kg) levá horní končetina (kg) trup (kg) pravá dolní končetina (kg) levá dolní končetina (kg)
1 2,2 2,1 19,1 5,8 5,8
2 2,4 2,3 20,9 7,5 7,6
3 2,2 2,1 19,2 7,2 7,2
4 2,1 2 18,5 7,4 7,3
5 2,9 2,8 23,9 9,1 8,9
6 3,3 3,3 26,7 9,2 9,2
7 2 1,9 18,6 6,8 6,8
8 2,6 2,6 22,2 8,3 8,4

19,7 19,1 169,1 61,3 61,2

Výsledková tabulka – nárůst svalové hmoty


pravá horní končetina (kg) levá horní končetina (kg) trup (kg) pravá dolní končetina (kg) levá dolní končetina (kg)
Celkový nárůst svalové hmoty 0,3 0,7 2,6 0,4 0,5
průměr na osobu 0,038 0,089 0,325 0,05 0,063

Image

Závěr

Celkově můžeme zhodnotit naši studii jako pozitivní. Potvrdila kladný vliv fyzické aktivity na lidský organismus a poukázala na důležitý význam základních složek nového způsobu jízdy, tzv. Aerospinningu.

V budoucnu je samozřejmě možné na tuto studii navázat, popř. vytvořit zcela novou, déle trvající a důslednější studii. Myslíme si, že by bylo velmi zajímavé zhodnotit vliv a přínos aerospinningu u jedinců různých věkových skupin a jejich vzájemné porovnání.

Tato aktivita není věkově nijak omezena, samozřejmě je nezbytné přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu a fyzické kondici. Vždy je důležité přistupovat k jakékoli nové pohybové aktivitě obezřetně a není možné se ihned snažit vyrovnat nejlepším jezdcům ze skupiny. Postupným a pravidelným tréninkem však docílíte zlepšení fyzické kondice a bude navozen lepší pocit z vlastního těla. V té chvíli si uvědomíte, že není důležité vyhrát nad ostatními, ale že každá úspěšně dokončená tréninková lekce aerospinningu je současně Vaše velké soukromé vítězství.


 • Červené výsledky se vymykají výživovému doporučení.
 • Modře označený výsledek, ačkoliv přesahuje míru doporučení bereme jako optimální, jelikož sledovaná skupina se věnuje pohybové aktivitě.
Výsledky zaznamenané k 18.9.2006

Obiloviny, pečivo, rýže, těstoviny Brambory Zelenina Ovoce Mléko a mléčné výrobky Maso, drůbež, ryby, vejce, luštěniny Masné výrobky Tuky a vysokotučné potraviny Cukr a silně sladké výrobky
Pitný režim
1 16 3 13 13,5 9,5 10,5 3 0,5 4 73 1,8l denně
2 14,5 4 22 10,5 6,5 13 4 1,5 10,5 86,5 2,5l denně
3 20 2,5 20 20 27 18,5 3 2 4,5 117,5 2l denně
4 10 2 13 32 18 16 8 0 2 101 3,5l denně
5 13 3 6 8 18,5 7 2 0,5 0 58 2,5l denně
6 17 1 1 0 2 5 10 5 8 49 2l denně
7 17 6,5 15 1,5 10,5 6 3 6 8 73,5 1,5-2l denně
8 15 5 15 13 3 2 0 0 2 55 2l denně

122,5 27 105 98,5 95 78 33 15,5 39 613,5

19,97% 4,4% 17,1% 16,05% 15,48% 12,71% 5,38% 2,53% 6,36%
2,26l v průměru
Doporuč. 19-32% = ok

3-6 porcí denně

0-6% = ok

0-1 porce denně

18-27% = ↑

3-5 porcí denně

12-22% = ok

2-4 porce denně

17% = ↑

3 porce denně

6% = ok

1 porce denně (min.)

0-6 = ok

0-1 porce denně

0-6% = ok

0-1 porce denně

0-6% = ↓

0-1 porce denně


2-3l denně
Výsledky zaznamenané k 18.12.2006

Obiloviny, pečivo, rýže, těstoviny Brambory Zelenina Ovoce Mléko a mléčné výrobky Maso, drůbež, ryby, vejce, luštěniny Masné výrobky Tuky a vysokotučné potraviny Cukr a silně sladké výrobky
Pitný režim
1 12 4 11 5 5,5 9,5 4 1,5 0,5 53 2l denně
2 23 2,5 14 1,5 4 9,5 8,5 1,5 11 75,5 2,5l denně
3 34 3 40 18 15 20 1,5 1,5 0,5 133,5 2,2l denně
4 20 1,5 10 51 22 11,5 5 2 0,5 123,5 3,5l denně
5 9,5 2 8 6,5 11,5 8,5 1 1 0 48 2l denně
6 10,5 1,5 2,5 2,5 1 3 12 0 5,5 38,5 1,5l denně
7 32 4 18 10,5 13 13 1 2 8 101,5 1,5-2l denně
8 17,5 2 26 10,5 8,5 4 2 1,5 1,5 73,5 2l denně

158,5 20,5 129,5 105,5 80,5 79 35 11 27,5 647

24,5% 3,17% 20,02% 16,3% 12,44% 12,21% 5,41% 1,7% 4,25%
2,17l v průměru
Doporuč. 19-32% = ok

3-6 porcí denně

0-6% = ok

0-1 porce denně

18-27% = ↑

3-5 porcí denně

12-22% = ok

2-4 porce denně

17% = ↑

3 porce denně

6% = ok

1 porce denně (min.)

0-6 = ok

0-1 porce denně

0-6% = ok

0-1 porce denně

0-6% = ↓

0-1 porce denně


2-3l denně
Menu
 • Rozvrh / rezervace
 • Ceník
 • V čem jsme jiní?
 • Pilotní studie
 • Maraton
 • Galerie
 • Otázky a odpovědi
 • Novinky
 • Rozhodnuto o zrušení známky SPINNING Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o. dosáhla rozhodnutí o zrušení komunitární ochranné známky SPINNING v celé Evropské Unii
 • Nová pobočka GO Fitness - otevřeno Centrum funkčního tréninku a aerospinnigu. Zveme Vás na speciální cvičení pro každého! Neváhej - přijďte i vyzkoušet unikátní novinky Fitness trhu - TRX,Gravity,Aerospinning !!
 • Aerospinning zaregistrován u OHIM Ochranná známka Aerospinning uznána Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu EU ve španělském Alicante
 • Rozhodnuto o zrušení známky SPINNING Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o. dosáhla rozhodnutí o zrušení komunitární ochranné známky SPINNING v celé Evropské Unii více…
 • Nová pobočka GO Fitness - otevřeno Centrum funkčního tréninku a aerospinnigu. Zveme Vás na speciální cvičení pro každého! Neváhej - přijďte i vyzkoušet unikátní novinky Fitness trhu - TRX,Gravity,Aerospinning !! více…
 • Aerospinning zaregistrován u OHIM Ochranná známka Aerospinning uznána Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu EU ve španělském Alicante více…
 • Tvorba webových stránek na míru - Web Developers®.EU